Noves accions formatives a Barcelona Activa

Podeu consultar les noves accions formatives del curs "Busca feina a l'Administració pública amb el cercador del CIDO"

a Barcelona Activa durant aquest darrer trimestre 2019.

https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/activitats/edit-ws/rf107-...

1
Categories:
General