Destacats

El nou Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB)

El BOPB es reinventa, un altre cop, per oferir un Servei amb tarifes més econòmiques, terminis més curts, i amb un nou format que respecta la imatge corporativa de cada ens anunciant.