Destacats

El Servei del BOPB i d'altres Publicacions Oficials participa en les Jornades de Bones Pràctiques 2016 del CEG

Trini Molina, cap del servei del BOPB i altres Publicacions Oficials de la Diputació de Barcelona, ha participat en les Jornades de Bones Pràctiques del Club d'Excel·lència en Gestió (CEG) per explicar l'experiència de la implantació del model EFQM dins l'organització. L'exposició ha estat enfocada des del punt de vista del progrés que s'ha impulsat en l'organització amb el trànsit de la implantació de la ISO 9001 en 2007 a l'evolució cap al model EFQM al 2011.

El Servei del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i d'altres Publicacions Oficials rep el Segell d'Excel·lència Europea 400+

En un acte celebrat a la seu de la Diputació de Barcelona, el Club Excel·lència en Gestió i Bureau Veritas Certification han fet lliurament del Segell d'Excel·lència Europea 400+ al Servei del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i d'altres Publicacions Oficials