Intel·ligència artificial

El Servei del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i altres Publicacions Oficials (SBOPiPO) incorpora intel·ligència artificial en la gestió de la informació oficial del Cercador d’Informació i Documentació Oficials (CIDO)

Aquest mes de febrer, el Cercador d’Informació i Documentació Oficials (CIDO) ha incorporat la intel·ligència artificial (IA) en la tasca diària d'anàlisi documental de la informació pública dels butlletins oficials.

Mitjançant aquest sistema informàtic, una màquina pot prendre decisions com si tingués una intel·ligència similar a la humana, i amb el Machine Learning o aprenentatge automàtic (una de les branques de la IA) és capaç d'adquirir coneixements per resoldre problemes a través d’exemples i, a més, d'aprendre i millorar amb l'experiència.