El projecte CIDOBOT guanya el premi CNIS 2019

El projecte CIDOBOT: intel·ligència artificial per a la classificació temàtica dels anuncis en butlletins i diaris oficials ha guanyat el Premi al millor projecte amb tecnologies innovadores: blockchain / BIM / intel·ligència artificial / business intelligence.

L’acte de lliurament va tenir lloc ahir en el marc del IX Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos (CNIS). Aquest Congrés atorga tot un seguit de premis com a reconeixement a la tasca de les administracions públiques en la seva evolució cap a la transformació digital a través de la innovació i la creació de valor públic per a la ciutadania.

El Cercador d’Informació i Documentació Oficials (CIDO), que aquest any 2019 celebra el seu 25è aniversari, treballa per garantir l’accés a la informació pública i facilitar el deure de publicitat activa de les administracions.

CIDOBOT és un sistema de machine learning (aprenentatge automàtic) que retorna una classificació per àmbit (oposicions, subvencions, contractació pública, normativa local o convenis col·lectius) a partir de l’anàlisi del resum dels anuncis oficials a través de xarxes neuronals, i que és capaç d’aprendre amb l’experiència, millorant el grau de confiança de les seves prediccions.

La millora del rendiment en la catalogació dels anuncis oficials del Cercador d’Informació i Documentació Oficials (CIDO) generada per CIDOBOT representa un estalvi anual equivalent a un mes de treball d’una persona.

El projecte CIDOBOT ofereix múltiples oportunitats de transferència tecnològica, principalment amb relació a la classificació automàtica a partir del contingut textual dels anuncis oficials o de documentació administrativa.

CONGRESO NACIONAL DE INNOVACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS

CONGRESO NACIONAL DE INNOVACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS

1
Etiquetes:
Premi
2
Temes:
Som un equip, TIC