Intel·ligència artificial aplicada al món local - Taller Innovació Local realitzat per el CIDO

La IA està a la seva infantesa però ha vingut per a quedar-se: cada dia convivim amb algorismes que ens ajuden a fer la vida més fàcil. Quines tècniques d'IA poden ser més útils per a l'administració? Quins són els casos d'ús per on podem començar?

Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) - Montserrat Monteagudo
CIDO (Diputació de Barcelona) - Sara Aguilar
Centre de Visió per Computador (UAB) - Meritxell Bassolas