El Servei del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i altres Publicacions Oficials (SBOPiPO) incorpora intel·ligència artificial en la gestió de la informació oficial del Cercador d’Informació i Documentació Oficials (CIDO)

Aquest mes de febrer, el Cercador d’Informació i Documentació Oficials (CIDO) ha incorporat la intel·ligència artificial (IA) en la tasca diària d'anàlisi documental de la informació pública dels butlletins oficials.

Mitjançant aquest sistema informàtic, una màquina pot prendre decisions com si tingués una intel·ligència similar a la humana, i amb el Machine Learning o aprenentatge automàtic (una de les branques de la IA) és capaç d'adquirir coneixements per resoldre problemes a través d’exemples i, a més, d'aprendre i millorar amb l'experiència.

Al CIDO s’ha optat pel Machine Learning supervisat: el sistema ha entrenat amb els resums dels anuncis publicats durant un any i mig en els butlletins oficials i la seva classificació per àmbit (realitzada per un equip humà de forma manual) i ara, quan se li planteja el resum d'un anunci oficial, retorna una classificació per àmbit (oposicions, subvencions, contractació, normativa local, convenis col·lectius o no classificar) de la mateixa manera que ho faria una persona, a més del grau de confiança de la seva predicció i dels possibles errors en l'assignació de la classificació, de tal manera que el sistema és capaç d'aprendre amb l'experiència.

L'aplicació d'aquest procés d'intel·ligència artificial suposa el tractament pel sistema d'una mitjana de 700 anuncis diaris i l'estalvi anual de l'equivalent a un mes de treball d'una persona, el qual es pot invertir a realitzar altres projectes de valor afegit per al Servei.

Més informació

1
Temes:
TIC